Ideja

U zavisnosti od potrebe korisnika, zajednički sagledavamo situaciju i nudimo najpovoljnije rešenje sa tehno-ekonomskog aspekta. Gde može da se uštedi, a gde treba da se maksimalno uloži, da bi korisnik bio zadovoljan i da može da radi svoj posao.

services-tabs-139154408

Projektovanje / Proračuni

Nakon usaglašavanja oko ideje sledi izrada svih proračuna i crteža po kojima se vrši proizvodnja za konkretan posao.

services-tabs-139154408

Izrada

Na osnovu proračuna vrši se izrada svih neophodnih komponenti, delova, podsklopova, sklopova.

services-tabs-139154408

Montaža / Izvođenje radova

Montaža i puštanje u rad izrađenih proizvoda: kranova, portalnih kranova, konzolnih kranova, monoraila…

services-tabs-139154408

Sertifikacija

Nakon puštanja u rad prati nas ovlašćena Institucija koja vrši provere, ispitivanja i izdaje Uverenje za bezbedan rad.

services-tabs-139154408

Održavanje

Održavanje u garantnom i vangarantnom roku, u dogovoru sa korisnikom, na godišnjem nivou. Naše održavanje podrazumeva i produženje garancije uređaja.

services-tabs-139154408

Servis

Servisiranje uređaja u garantnom i vangarantnom roku, sa originalnim rezervnim delovima, a na osnovu Licence koju posedujemo.Vršenje popravki nakon nekih havarija (strujnih udara i slično).

services-tabs-139154408

Generalni remont

Generalni remont dizaličnih uređaja po specifikaciji i uputstvu proizvođača, sa zamenom predviđenih sklopova i davanje garancije.

services-tabs-139154408

Zadovoljni korisnici

Imate pitanje?

Postavite nam ga odmah!

IME *
PREZIME *
E-MAIL ADRESA *
BROJ TELEFONA

TEMA

KAKO MOŽEMO DA VAM POMOGNEMO?