ASG 8

Uređaji poseduju robusnu, istovremeno laganu konstrukciju u odnosu na nosivosti za koje
su propisane.
Telo uređaja je izrađeno od aluminijuma ili čelika.
Unutar uređaja se nalaze jako kvalitetni čelični elementi, osovinice, poluge, hvataljke..
Takođe, mehanizam vrši automatsku zaštitu od preopterećenja.
Nominalne nosivosti navedene u tabeli se odnose za nosivost dizalice prilikom dizanja
tereta, a u slučaju zatezanja, nosivost se povećava 1.5 puta.( npr, 1600kg-za dizanje,
2400kg-za zatezanje).
Dizalice su testirane na nosivost 1.5 veću od nominalne.( S= 1.5 )
Sve dizalice u standardnom paketu poseduju pocinkovane čelične sajle sa kukom sa
osiguračem, dužine 20m. Po želji korisnika, moguće je dodati u paket i sajle dužine 30m,
40m,50m.

Da biste videli tehničke karakteristike ovih dizalica, preuzmite naše uputstvo sa linka ispod.

UPUTSTVO

ASG 16

Uređaji poseduju robusnu, istovremeno laganu konstrukciju u odnosu na nosivosti za koje
su propisane.
Telo uređaja je izrađeno od aluminijuma ili čelika.
Unutar uređaja se nalaze jako kvalitetni čelični elementi, osovinice, poluge, hvataljke..
Takođe, mehanizam vrši automatsku zaštitu od preopterećenja.
Nominalne nosivosti navedene u tabeli se odnose za nosivost dizalice prilikom dizanja
tereta, a u slučaju zatezanja, nosivost se povećava 1.5 puta.( npr, 1600kg-za dizanje,
2400kg-za zatezanje).
Dizalice su testirane na nosivost 1.5 veću od nominalne.( S= 1.5 )
Sve dizalice u standardnom paketu poseduju pocinkovane čelične sajle sa kukom sa
osiguračem, dužine 20m. Po želji korisnika, moguće je dodati u paket i sajle dužine 30m,
40m,50m.

Da biste videli tehničke karakteristike ovih dizalica, preuzmite naše uputstvo sa linka ispod.

UPUTSTVO

ASG 32

Uređaji poseduju robusnu, istovremeno laganu konstrukciju u odnosu na nosivosti za koje
su propisane.
Telo uređaja je izrađeno od aluminijuma ili čelika.
Unutar uređaja se nalaze jako kvalitetni čelični elementi, osovinice, poluge, hvataljke..
Takođe, mehanizam vrši automatsku zaštitu od preopterećenja.
Nominalne nosivosti navedene u tabeli se odnose za nosivost dizalice prilikom dizanja
tereta, a u slučaju zatezanja, nosivost se povećava 1.5 puta.( npr, 1600kg-za dizanje,
2400kg-za zatezanje).
Dizalice su testirane na nosivost 1.5 veću od nominalne.( S= 1.5 )
Sve dizalice u standardnom paketu poseduju pocinkovane čelične sajle sa kukom sa
osiguračem, dužine 20m. Po želji korisnika, moguće je dodati u paket i sajle dužine 30m,
40m,50m.

Da biste videli tehničke karakteristike ovih dizalica, preuzmite naše uputstvo sa linka ispod.

UPUTSTVO