W F

Električne lančane dizalice tipa W F su dizalice sa fiksnim kačenjem (kuka ili okce), nosivosti od 125 do 1000kg, različitih brzina i visina dizanja.

Da biste videli tehničke karakteristike ove dizalice, preuzmite katalog sa linka ispod.

KATALOG

W CS

Električne lančane dizalice tipa W CS su dizalice sa kolicima bez pogona, nosivosti od 125 do 1000kg, različitih brzina i visina dizanja.

Da biste videli tehničke karakteristike ove dizalice, preuzmite katalog sa linka ispod.

KATALOG

W CE

Električne lančane dizalice tipa W CE su dizalice sa kolicima na elektro pogon, nosivosti od 125 do 1000kg, različitih brzina i visina dizanja.

Da biste videli tehničke karakteristike ove dizalice, preuzmite katalog sa linka ispod.

KATALOG

WR F

Električne lančane dizalice tipa WR F su dizalice sa fiksnim kačenjem (kuka ili okce), nosivosti od 1000 do 5000kg, različitih brzina i visina dizanja.

Da biste videli tehničke karakteristike ove dizalice, preuzmite katalog sa linka ispod.

KATALOG

WR CS

Električne lančane dizalice tipa WR CS su dizalice sa kolicima bez pogona, nosivosti od 1000 do 5000kg, različitih brzina i visina dizanja.

Da biste videli tehničke karakteristike ove dizalice, preuzmite katalog sa linka ispod.

KATALOG

WR CE

Električne lančane dizalice tipa WR CE su dizalice sa kolicima na elektro pogon, nosivosti od 1000 do 5000kg, različitih brzina i visina dizanja.

Da biste videli tehničke karakteristike ove dizalice, preuzmite katalog sa linka ispod.

KATALOG

Ribassati

Električne lančane dizalice tipa Ribassati su dizalice tipa „Low Headroom“ (niska glava), za pozicije na kojima nema dovoljno prostora po visini.

Da biste videli tehničke karakteristike ove dizalice, preuzmite katalog sa linka ispod.

KATALOG

Radio komanda

Po zahtevu i želji korisnika,može da se ugradi radio komanda kao dodatna oprema.

Frekventna regulacija

Po zahtevu i želji korisnika,može da se ugradi frekventna regulacija kao dodatna oprema.

Napajanje – model FS

Staza napajanja iza dizalice – model FS
Praktično rešenje napajanja za kraće staze (do 12m) monorail kranova. Kolica su izrađena od aluminijuma sa 4 ležaja točka radi stabilnosti, ravnomerno raspoređena. Kabl je „flat“ i lagano prati dizalicu po stazi.

Napajanje – model NS

Staza napajanja pored dizalice – model NS
Klasično rešenje napajanja za monorail i za kranove bez obzira na dužinu kretanja dizaličnog uređaja. Kolica su izrađena od aluminijuma, sa 4 ležaja točka radi stabilnosti, ravnomerno raspoređena. Kabl je „flat“ i lagano prati dizalicu po stazi. Staza je izrađena od laganih profila, podesiva.

Napajanje – model RS

Staza napajanja pored dizalice, za radijuse – model RS
Kada staza kretanja dizaličnog uređaja ima radijuse u svom kretanju, prati je napajanje sa specijalno izrađenim kolicima od aluminijuma sa 8 točkova, neravnomerno raspoređena (po tačno utvrđenoj kalkulaciji u zavisnosti od tipa staze i radijusa) koje rade po principu „rolerkostera“ i ne mogu da se zaglave ni da ispadnu sa staze bez obzira pod kojim uglom prianjaju. Veza između kolica je pomoću lanca, za pojačanje i rasterećenje kabla. Kabl je „flat“.

Elektro-mehanički graničnici

Graničnici montažno demontažnog tipa, lagani za ugradnju. Istovremeno vrše isključivanje graničnika u krajnjim položajima kretanja dizaličnog uređaja, kao i mehaničku prepreku ako ne dođe do električnog isključivanja. Izrađeni od čelika, sa specijalnim zateznim mehanizmom u dve ravni.

Elektro-zaštitni ormani

Elektro ormani u sebi sadrže prekidače, osigurače, motorne sklopke za isključivanje dizalice u slučaju neke promene u sistemu napajanja (strujni udar, udar groma, iskakanje pojedinih faza) i time štite dizalicu od havarije.